Ved 0 fejl ved første teoriprøve får du 1000 kr.( kun førstegangserhververe)

LOVPAKKEN (lovens minimumkrav):

* Ubegrænset teori på køreskolen op til 6 måneder 2.900 kr. dog minimum 29 teorilektioner á 45 min.
* Online adgang til teoribog og teoritests i 4 mdr. gratis for førstegangserhververe.( værdi 500 kr.)
* 4 kørelektioner á 45 min på manøvrebane inkl. leje af bil  2.500 kr.
* 4 kørelektioner á 45 min på køreteknisk anlæg inkl. leje af bil 2.800 kr.
* 16 kørelektioner á 45 min på vej 8.000 kr.  

   Samlet pris for lovpakken 16.200 kr. 

PRIS 16.200 kr. ( spar 1.000 kr. resten af året) 

OBS!!! Prisen kan variere fra hold til hold og kan ses på under tilmelding. 


Det er dog muligt at dele betalingen i to eller tre lige store rater. Raterne betales  med en måneds mellemrum. Der opkræves 200 kr. for hver inddeling som administrationsgebyr.

Der gøres opmærksom på at der kan påregnes ekstra kørelektioner da ikke alle elever er klar til køreprøven med de lovpligtige 16 kørelektioner på vej. Ekstra kørelektioner betales senest samme dag som der køres eller inden praktisk prøve.

Herudover skal du regne med følgende udgifter som er påkrævet når du skal erhverve kørekort:

* Lægeattest ca. 400-500kr.
* Prøvegebyr til politiet 1.000 kr. (gælder både til teori- og køreprøven)
* Færdselrelateret førstehjælp ( 8 timers ) mellem 550 kr. og 700 kr. 
* Leje  af skolevognen til køreprøven samt booking af køreprøven  800 kr. opvarmingskørslen før prøven er ikke medregnet.

* En hel  køretime á 60 min 635 kr. 

* Eneteori pr. 45 min lektion 350 kr.

* Kørelektioner á 45 min. 500 kr.( udover de 16 lovpligtige )


 SÆRLIG KØREUNDERVISNING (kørselsforbud)

* i alt 8 teorilektioner (eneundervisning) i alt 2.400 kr. ( OBS! ENEUNDERVISNING) 
* 8 kørelektioner á 45 min på vej 4.000 kr. 
* Online adgang til teoribog og teoritests i 4 mdr. 500 kr.


 Samlet pris 6.900 kr. Betales første teorigang med mindre andet er aftalt.

GENERHVERV OG KONTROLLERENDE PRØVER

* Online adgang til teoribog og teoritests i 4 mdr. 500 kr.
* 2 kørelektioner á 45 min på vej 1.000 kr. 

* Leje af skolevognen til køreprøven, booking af køreprøven inkl. 60 min. kørsel før prøven 1.400 kr.

Samlet pris i alt 2.900 kr. 

Ved bankoverførsel benyt venligst følgende kontonummer: reg. nr. 0573 kontonr.  4399546281

Prisliste:

* Eventuelle ekstra kørelektioner á 45 min 500 kr. 

Øvrige udgifter:

* Gebyr til Politiet  ved førstegangserhvervelse ( både teori- og praktisk prøve) 1.000 kr.
* Gebyr til Politiet (generhverv og kontrollerende prøver) 890 kr.

* Det er muligt at påbegynde/afslutte kørelektionerne på sin bopæl mod merbetaling. Ring for nærmere aftale. 

Aftalte køretimer skal aflyses senest dagen før inden kl. 12 (undtaget ved sygdom). Dog skal aftalte køretimer til om mandagen aflyses sensest fredag inden kl. 12. På den måde har jeg mulighed for at udnytte tiden til en anden elev og dermed nedbringe den samlede ventetid for alle elever.

 Alle priser er incl. moms. Retten til ændringer forbeholdes. Gældende fra 1.1.2021

OBS! En teori- eller kørelektion har en varighed á 45 minutter.