top of page

Ved 0 fejl ved første teoriprøve får du 1000 kr.( kun førstegangserhververe)
 NY REKORD PÅ KØRESKOLEN i 2023! Hele 36 køreprøver bestået i træk!!!

PRISER PÅ KØREKORT hos Soranernes Køreskole i Sorø

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lovpakke kørekort  ( førstehjælp er ikke med i lovpakken )

* Ubegrænset teori på køreskolen op til 12 måneder 3.200 kr. dog minimum 29 teorilektioner á 45 min.


* Online adgang til teoribog og teoritests i 4 mdr. GRATIS for førstegangserhververe.( værdi 500 kr.)


* 4 kørelektioner á 45 min på manøvrebane inkl. leje af bil  2.800 kr.


* 4 kørelektioner á 45 min på køreteknisk anlæg inkl. leje af bil 3.100 kr.


* 16 kørelektioner á 45 min på vej 8.400

Sommertilbud! 16.000 kr. Du sparer 1.500 kr. ( betaling forfalder 3 dage inden teoristart ). 

OBS!!! Prisen kan variere fra hold til hold og kan ses under tilmelding. 

Det er dog muligt at dele betalingen i 2 eller 3 rater. Raterne betales  med en måneds mellemrum. Der koster 500 kr. ekstra at dele bataligen op i 2 eller 3 gange i administrationsgebyr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stor pakke kørekort  ( førstehjælp er ikke med i lovpakken )

* Ubegrænset teori på køreskolen op til 12 måneder 3.200 kr. dog minimum 29 teorilektioner á 45 min.


* Online adgang til teoribog og teoritests i 4 mdr. GRATIS for førstegangserhververe.( værdi 500 kr.)


* 4 kørelektioner á 45 min på manøvrebane inkl. leje af bil  2.800 kr.


* 4 kørelektioner á 45 min på køreteknisk anlæg inkl. leje af bil 3.100 kr.


* 20 kørelektioner á 45 min på vej 10.500 kr.  ( 4 ekstra kørelektioner )

I alt  17.500 kr. Du sparer 2.100 kr. ( betaling forfalder 3 dage inden teoristart ).

OBS!!! Oplys venligst ved tilmelding hvis du ønsker den store pakke.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er dog muligt at dele betalingen i 2 eller 3 rater. Raterne betales  med en måneds mellemrum. Der koster 500 kr. ekstra at dele bataligen op i 2 eller 3 gange i administrationsgebyr.

Ekstra kørelektioner betales samme dag som der køres eller inden praktisk prøve.

Der gives penge tilbage hvis forløbet afbrydes og der er betalt forud, dog modregnes i henhold til listeprisen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herudover skal du regne med følgende udgifter som er påkrævet når du skal erhverve kørekort:

 

* NYT!  6 stk. pasfoto taget på køreskolen ( gælder både til pas og kørekort ) 80 kr.

* Lægeattest ca.500kr.
* Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen 1.000 kr. (gælder både til teori- og køreprøven for førstegangserhververe)

* Gebyr til Færdselsstyrelsen (generhverv og kontrollerende prøver) 890 kr.

* Færdselrelateret førstehjælp på køreskolen ( 8 timer )  600 kr. 
*Leje af skolevognen til køreprø
ven, booking af køreprøven inkl. 60 min. obligatorisk kørsel før prøven 1.400 kr.

* En hel  køretime á 60 min 700 kr. 

* Kørelektioner på vej á 45 min. 525 kr. 

* Eneteori pr. 45 min lektion 350 kr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÆRLIG KØREUNDERVISNING (kørselsforbud)

* i alt 8 teorilektioner (eneundervisning) i alt 2.400 kr. ( OBS! ENEUNDERVISNING) 
* 8 kørelektioner á 45 min på vej 4.200 kr. 
* Leje af skolevognen til køreprøven inklusive 60 min. obligatorisk opvarmningskørsel op til prøven 1.400 kr.

* Online adgang til teoribog og teoritests i 4 mdr. 500 kr.


 I alt  8.500 kr. ( betaling forfalder 3 dage inden teoristart ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERHVERV eller KONTROLLERENDE PRØVE


* 2 kørelektioner på vej 1.050 kr.

* Leje af skolevognen til køreprøven,  inkl. 60 min. obligatorisk  kørsel før prøven 1.400 kr.

Online adgang til teoribog og teoritests i 4 mdr. 500 kr.

* Administrationsgebyr til booking af prøverne i alt 200 kr.

I alt  3.150 kr. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aftalte køretimer skal aflyses senest dagen før inden kl. 12 (undtaget ved sygdom). Dog skal aftalte køretimer til om mandagen aflyses sensest fredag inden kl. 12. På den måde har jeg mulighed for at udnytte tiden til en anden elev og dermed nedbringe den samlede ventetid for alle elever. Ved for sen aflysning betales for den aftalte køretid.

 Alle priser er incl. moms. Retten til ændringer forbeholdes. Gældende fra 1.8.2023.

OBS! En teori- eller kørelektion har en varighed á 45 minutter.

Bankoplysninger. Banking Circle reg.nr. 8900 Kontonr. 0020662604

bottom of page